Tweet PST

donderdag 17 april 2014

Heerlen heeft geld zat maar helpt de mensen nietHeerlen heeft overschot 6,5 miljoen euro


De gemeente Heerlen sloot het financieel jaar af met een overschot van 6,5 miljoen euro. Dat is beduidend asocialer dan in 2013 , bij de najaarsnota, liet aanzien: toen was er nog sprake van een tekort van 3 miljoen euro.

HEERLEN

De ronduit asociale bezuinigingsronde door de Gemene Heerlen  heeft 2,9 miljoen euro opgeleverd  ten koste van door de crisis getroffen parkstedenaars die nauwelijks iets te besteden hebben en vrijwel nergens anders op kunnen rekenen dan een kille afwijzing met allerhande onzinnige redenen van de sociale dienst of gemeentelijke WMO.

De Gemeente toont zich geenszins als Sociaalste stad van Nederland zoals SP de Parkstad  kwalificeert ( en waar blijft de SP met met haar gevecht voor een sociale stad, eerlijke verdeling van welvaart en een humane staat?)  want de Gemeente houd  als een gierige scrooge  de knip op de beurs en bezuinigd zelfs op de meest schrijnende gevallen maar smijt met geld aan onzinnige projecten hetgeen asociaal en ronduit onmenselijk te noemen is.

2012 Heerlen was veel socialer

Volgens de FNV scoorde de Parkstad in 2012 hoog, vanwege de de korte wachttijd bij de aanvraag van een bijstandsuitkering en vanwege de goede begeleiding van mensen met een uitkering naar werk.

“Ik ben trots op dit resultaat,” zei  Peter van Zutphen, wethouder van sociale zaken. “In de Heerlense raad bestaat veel draagvlak voor sociaal beleid. Daar is dit resultaat ook aan te danken.”

2014 Gemeente heeft zeer fors gekapt in sociaal stelsel!

De Gemeente gaf maar liefst  3,2 miljoen euro minder uit bijstandsuitkeringen!. Aan huishoudelijke hulp in het kader van de WMO werd 1,2 miljoen minder!!! uitgegeven aan zieken,ouderen,gehandicapten. De zorgbehoevende mensen met een uitkering die in de problemen zitten en  die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en op wachtlijsten staan zijn vrijwel allemaal; de dupe van het beleid van de Gemeente Heerlen!. 

Peter van Zutphen,  van sociale zaken was ondanks herhaaldelijke verzoeken niet te bereiken  voor commentaar en uitleg.


Sociale Dienst Parkstad geeft niks en leent niks.

Zelfs voor het in aanmerking komen van een noodlening, voor herinrichting, ziektekosten of spoedverhuizing  en dreiging om dakloos te worden,  in het kader van de bijzondere bijstand of wmo moet de Parkstedenaar zowat ter plekke een beroerte of hartaanval krijgen voor het loket en zelfs dan nog is het maar de vraag of er ook maar een euro word uitgeleend voor hulp aan zieken, ouderen, straatarme bijstand moeders en aan gehandicapten. Doorgaans word geen cent gegeven of uitgeleend en  krijgen alleen mensen die heel erg ziek zijn en niet meer kunnen lopen na een zeer lange tijd en na uitvoerige en vaak kwetsende ondervragingen en allerhande medische onderzoeken heel misschien een SCOOTMOBIEL of een hulpje in de huishouding via de WMO.

De Gemeente Heerlen zet in op het verjagen van zieken ouderen, gehandicapten en  mensen die agv de crisis  baanloos zijn geworden en moeten zien rond te komen van een uitkering, en met name de mensen in de bijstand worden door de Gemeente gezien als een vervelende kostenpost. De Gemeente gaf dan ook maar liefst  3,2 miljoen euro minder uit bijstandsuitkeringen!.

Aan huishoudelijke hulp in het kader van de WMO werd een fenomenaal bedrag van 1,2 miljoen minder!!! uitgegeven aan zieken,ouderen,gehandicapten. De zorgbehoevende mensen die in de problemen zitten en  niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en op wachtlijsten staan zijn vrijwel allemaal; de dupe van het beleid van de Gemeente Heerlen!. Het is maar de vraag of er vrienden zijn of familie bereid is om de mensen te helpen en op te vangen want ook het maatschappelijk werk zoals Alcander zit met de gebakken crisis peren, veel minder geld en met de handen in kan niet eens meer alle verzoeken om hulp binnen een redelijke termijn beantwoorden .

200 miljoen euro aan sloop en alles gaat op aan Mega Maankwartier.


Overigens regelde de Gemeente Heerlen met de Provincie en met een liga van Makelaars dat een bedrag van 200 miljoen euro uit allerhande fondsen  word gespendeerd aan het prestigiueze  Maankwartier. Het oude degelijke en functionele treinstation van Heerlen  dat met een bedrag van nog geen 10 miljoen euro weer aan de eisen van de tijd zou hebben voldaan en met de bouw van een overkapt modern busstation voor een slordige 2 miljoen ruim zou voldoen aan de wensen van de reizigers,  wilde men niet, evenmin dat de binnenstad werd opgelapt en de stem van de meerderheid van de Parkstedenaars in concreet beleid werd omgezet,  en zo werd alles ijskoud door de op geld en winst  beluste bouwmakelaars politici met de grond gelijk gemaakt.

 
Het zal duidelijk zijn dat het merendeel van de 200 miljoen  euro niet aan de burgers maar aan de elite en makelaars ten goede komt. Hooguit een handjevol bouwers en toeleveranciers verdienen nu een goede boterham  .Het Maankwartier laat zich door de marco-economische ontwikkelingen en crisis niet graag vullen, er is vrijel geen animo om daar een winkel ,appartement of boetiek  te huren omdat het simpelweg te duur is.
 
De noodlijdende Heerlense middenstanders  krijgen helaas ook geen euro compensatie terwijl zij daar allemaal recht op hebben. Dat honderden parkstad bedrijfjes en winkels  wel meer dan 40 procent omzet schade leden, en dat al vele en vele jaren lang  agv de herinrichting en Gemeentelijke Stratenmakerij en velen agv omzetverlies door modderige planken en straten over de kop gingen laat  de fors betaalde heren en dames in het Gemeentehuis koud.  De gemeente geeft  dan ook geen compensaties waardoor de kleine middenstander en zelfs  toonaangevende bedrijven en voor de stad van oudsher geliefde winkels en masse over de kop gingen.Welk een onrecht! Geld zat en verkwist!  Hoe meer nieuwe leuke zaakjes ook mogen starten en er dankzij de burgers en beslist niet dankzij de gemeente van alles begint te bloeien in de stad , de binnenstad word  danig ontsierd door leegstand., en er staan wel 200 panden en gebouwen leeg( deels in het bezit van de Gemeente maar vooral in het bezit van steenrijke makelaars duie niets maar dan ook helemaal niets om Heerlen  en en alleen om geld geven... en overal hangen  bordjes  "Te Koop  Te Huur" tegen woekerprijzen! en alleen bestemd voor rijkaards)


Zo  word er toch weer van alles bijgebouwd met vlijt en alle macht en met miljoenen gesmeten bij  o.a het Loon alsof het niets is en sluit men de ogen voor de Heerlenaar die zich maar moet zien te redden of anders maar moet vertrekken naar een andere gemeente zoals Kerkrade waar ook veel leegstand is maar het beleid stukken socialer is of dan maar helemaal moet vertrekken naar een ander land als er "geklaagd en gemekkerd" word.

"als het je niet bevalt moet je maar vertrekken" zo denkt met name VVD  "Nederland is toch het beste en meest sociale en wie in de Parkstad  niet tevreden is moet maar verkassen,  mensen met een uitkering of handicap moeten maar met rollator de marathon rennen, gaan werken  of anders dood neervallen voor het WMO LOKET"   Typisch VVD en er zijn nog meer rechtse partijen die zich als harteloos en dom laten zien,  maar de SUPER ELITE en eurocraten in Brussel trekken aan de touwtjes en als we zo doorgaan verzinkt heel het land in een rechts extreme bananenrepubliek met een massa laagbetaalde arbeiders en miljoenen zeer ontevreden straatarme landgenoten met alle nare gevolgen en toestanden zoals we die in andere landen zien.


Is dit de samenleving die U wilt? een ijskoude geldwereld die word gedomineerd door een kliek harteloze makelaars politici en een massa modalen, werkenden, zieken gehandicapten ouderen en  minder bedeelden  met een uitkering of klein pensioen?  een wereld waarin een ouder mens word gezien als last en kostenpost? een wereld waarin iedereen van de een op de andere dag zijn baan kan verliezen en geen een die in nood verkeert man rekenen op goede zorg of hulp van de overheid of van de gemeente?


Leegstand en Nieuwbouw

Het eens  bruisende  Plu Winkelcentrum en  Het pand van de Kredietbank Limburg staan leeg, evenals en al jarenlang door de gemeente verwaarloosde gebouwen in de Gringelstraat.  Die panden hadden allang een invulling moeten krijgen maar de Gemeente wil dat niet. Op veelvuldig dringend verzoek van tal van groeperingen en organisaties die om Heerlen geven,  om de leegstand op lossen en wel aan de gemeenteraad en met name aan   Barry Braeken van de PVDA   om die panden een  invulling te geven, en  tegen een schappelijke prijs te verhuren en te laten opknappen door stichtingen en getalenteerde Parkstad kunstenaars werd gereageerd met  "Nee de Kunstwereld ligt plat,  Wij hebben geen panden, wij hebben geen subsidie"  Barry Braeken,  de afgedankte wethouder annex socialist kon helemaal geen snik doen tegen de elite makelaars en heeft geen oplossingen.

Brandende Kerken

"Wij moeten weg, de gemeente heeft dit winkelcomplex gekocht om te gaan slopen" verklaard een dag later na de uitspraak van Breaken  een Turkse man, en het grote gezin met meer dan drie kleine kinderen moet er dan ook per april uit.  Diverse boze wijkbewoners bevestigen het verhaal en de koop door de Gemeente van het  zeer verwaarloosde eens nog zo florissante winkelcentrum aan de amsterdamstraat waar slechts nog een kapsalon en een friture gevestigd zijn. Een stukje verderop staat de lege drievuldigheidkerk, en die ligt er al meer dan 10 jaar driedubbel en dwars verwaarloosd en overwoekerd met schimmel en onkruid bij. De Gemeente heeft dan ook niets anders gedaan dan alles laten vervallen en verloederen en daar staat de Gemeente Heerlen dan ook bekend om, laten liggen, vernielen en na jaren slopen. De voormalige pastorie waar enkele jaren lang enkele fatsoenlijke burgers en jongeren op basis van een gunning door het Bisdom( de riante pastoorswoning huren en bewaken voor een euro per maand) werd door de gemeente ijskoud  dichtgetimmerd. Wellicht zaten mensen met grote belangen bij  de Gemeente en makelaars achter het plot om de anti krakers en  helpers van het Bisdom te verdrijven en de kerk in brand te steken en  te slopen. Niet zo lang geleden werd de kerk dan ook door vandalen in brand gestoken. De politie heeft echter geen  brandstichter kunnen pakken maar recherche onderzoek door de buurtraad wees in de richting van het Gemeente Huis en het spoor raakte bijster bij Weller, Boek en Offermans  raadsleden  en makelaars die geen van alleen volgens de heer Frans Maanen van de actiegroep " Kerk in nood"  maar iets te maken zouden hebben met de Kerkbrand.
 
Het majesteuze kostbare kerkorgel van een miljoen euro werd vernield, de pijpen werden kapot geslagen  en door de hele kerk werden beelden en schilderijen en tegelwerken aan stukken gesneden en geslagen. Dankzij oplettende buurtbewoners en het heldhaftig optreden van de Brandweer kon de Kerk van de totale verwoesting worden gered! De Gemeente toonde echter geen  respect voor de Limburgse traditie en kunst, en liet de kerk( en nog veel meer gebouwen) doodgewoon onbewaakt teloor gaan.  Van de 100 miljoen euro in het kader van de zogenaamde VOGELAARSWIJKEN, en wel geld dat Heerlen jaren reeds geleden kreeg van Den Haag,  werd het meeste besteed aan een massale sloop en dure nieuwbouw, een opgelapte eendjesvijver met dozijnen eendjes, allerhande akelige speeltoestellen en parkbankjes in meezenbroek op de meest onzinnige plekken die overigens vanwege de veiligheid weer snel werden weggehaald,  en heel wat sloop en riante nieuwbouw en allerhande onzin projecten voor mensen met een zeer goed inkomen  maar geen  euro  besteed aan de gewone mensen en het opknappen en het geven van een nieuwe bestemming van de agv vergrijzing en multiculturialisatie  van de wijk steeds minder tot vrijwel door hooguit drie bejaarde parochianen  bezochte Kerk of een veelheid aan andere culturele panden( zoals het oude cultuurhistorische klooster aan de Sittarderweg ..eveneens vrijwel 90 procent gesloopt), en zo zie je maar met welk een atheistische geldverkwistende domme Gemeenteraad de Parkstad zit opgescheept.

En wat te denken van het architectonisch blokkendoos marmer hoogstandje  Kantongerecht  aan de Akerstraat en het bakbeest van de Lichtstudio aan de Spoorsingel? Recht word er al sinds de jaren 70 niet meer gesproken en voor een lening moet je maar naar Geleen waar je een arme uitkeringsgerechtigde en ze noemen dat tegenwoordig een klant  toch  maar word afgewezen...en zo zijn er nog veel meer locaties, panden en triest ogende gebouwen maar ook een veelheid aan huizen tot aan een cultuurhistorische markante VILLA achter het Corio Centrum die leeg staan of bewoond worden door een club van allegaar  en je vraagt je af waarom de Gemeente daar  geen snik mee doet.  Er valt zoveel te winnen en op te knappen in Heerlen ...met weinig middelen en de inzet van mensen die van Heerlen houden...maar  zowaar hangt daar uit het raam van een van de mooiste villa's van het Heerlens Centrum een door de motten aangevreten  kraak piratenvlag en als je door het raam beneden kijkt  zie je een berg huisvuil en ratten in het pand alle kanten uit rennen. Hoe achterlijk gaat men in Heerlen nou toch om met dergelijke panden! Schandalig!

De Gemeente doet er niets mee, laat alles maar verpauperen  en is dat niet ontoelaatbaar?

De leegstand lijst is enorm tot aan Het Loon, het beroemde winkelcentrum dat zich niet klein laat krijgen door alle en landelijke publiciteit over scheuren en instortingsgevaar, en laten we eerlijk zijn er is nog geen pan of ook maar een stukje cement naar beneden gedonderd, en wat scheurtjes zijn heel normaal en doorgaans niet gevaarlijk in gebieden waar diep onder de grond dan wel doorgaans goed gestutte mijngangen zijn. Helaas was er een ongelukje, dat is allang door voortreffelijke ingenieurs en bouwwerkers verholpen, dat echter heel erg overdreven in het nieuws kwam....Het is een feit dat  er anno 2014  weer voor miljoenen word bijgebouwd aan Het Loon en is toch echt wel een teken aan de wand dat iedereen daar veilig en prettig kan winkelen en geen mens zal komen te overlijden doordat het  hele LOON of bovengelegen  thans leegstaande appartementen complex zomaar instort of eventjes omvalt.Verkiezingen 2014  voorbij maar er veranderd niets.

Of de door de Gemeente merendeels bedrogen en geteisterde Parkstedenaars het ooit zullen leren is maar de vraag en  zij nu eens eindelijk eensgezind gaan afrekenen met de falende politiek van makelaars en heertjes en dames die niks om de stad en alleen maar om geld en meer euros geven.


De zetelverdeling voor de raad 2014-2018 laat een lichte verandering zien. Hoop doet leven maar laten we ons goed realiseren dat de politiek nog zoveel kan beloven en door de jaren heen heel veel niet waarmaakt
Miljoenen worden steeds weer verspild, schaars geld dat voor de parkstedenaars bedoeld is, en waar het om gaat is concreet en goed en sociaal beleid! De beste mensen op de juiste posities, het verstandig besteden van alle gelden en middelen, het stimuleren van de werkgelegenheid, duurzaamheid, kostenbesparing door goed management en samenwerking, bureaucratie en corruptie bestrijden,  investeren dar waar het hard nodig is, de jeugd alle kansen geven, kunst en cultuur te koesteren,  middenstanders compenseren en helpen, een beter sociaal stelsel, een veilige sociale stad met lik op stuk beleid,  kleuren en en  geen grauw beton,  mensen die zorg behoeven helpen en niet alles en het gehele sociale stelsel kapot bezuinigen! De Gemeente heeft de plicht en de Sociale Dienst Parkstad  moet haar taak vervullen evenals de WMO, elke burger in Nederland heeft daar  recht op, het mag niet zo zijn dat een stad haar burgers laat barsten, en miljoenen wegsmijt aan onzinnige MEGA projecten waar geen een stedeling op zit te wachten!

De stad word gemaakt door mensen, die mag je nooit vergeten, een stad leeft niet  door gebouwen, hoe groot en mooi ze ook zijn, het gaat om de mensen en die moet je helpen!En wie heeft het nu nog voor het zeggen? Makelaars of de Politieke partijen?
  
SP: 11 zetels CDA: 5 zetels PvdA: 2 zetels SPH: 2 zetels  OPH: 6 zetels VVD: 2 zetels
Hart-Leers: 3 zetels  D'66: 2 zetels GroenLinks: 1 zetel RPN: 1 zetel
Partij Hoensbroeks Belang: 2 zetels

Stan Rams

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

G ads

Maastrichtse Jennifer Romen voor de derde keer wereldkampioene hiphop Solo Adults

De 21 jarige Maastrichtse Jennifer Romen is vrijdag voor de derde keer wereldkampioene hiphop geworden in de categorie Solo Adults in het Oostenrijkse Graz. De Maastrichtse super dans ster werd vorig jaar ook al wereldkampioen in het Italiaanse Rimini en in 2013 behaalde ze eveneens de wereldtitel. Jennifer Romen heeft een eigen dansschool (USDA) in Maastricht.

Ontdek je plekje Heerlen

Heerlen vroeger

Het Maankwartier in Heerlen = weggegooid geld

Heerlen Anno 2018

Zuid Limburg Facts

Heerlen

50° 54' 0" N / 5° 59' 0" E

Heerlen, Netherlands

Region: Limburg
Country: Netherlands
Latitude: 50.9
Longitude: 5.9833333

Zuid-Limburg is strategisch gelegen in het hart van de euregio Maas-Rijn. In een straal van 30 kilometer rond Zuid-Limburg wonen bijna 4 miljoen mensen in Nederland (Provincie Limburg), België (Vlaanderen en Wallonië) en Duitsland (Nordrhein-Westfalen).

Wie de steden Aken, Hasselt of Luik bezoekt, reist door Europa… maar dan op 30 kilometer van huis. Zuid-Limburg en de Euregio staan bekend als een ‘Bourgondische’ regio die naast gastvrijheid en culinaire kwaliteiten ook een rijke traditie in streekproducten kent. Maar liefst acht Michelinsterren in een gebied van 25 bij 25 kilometer. Daarnaast talloze bistro’s, eetcafés, loungeclubs en restaurants. Voor elke beurs en elke smaak.

Facts

601.089 inwoners, 20 bij 20 km
26.000 studenten, 43% buitenlands, beste universitair onderwijs van Nederland
Beste Hogeschool van Nederland, beste universiteit van Nederland
Snelle treinverbindingen met Brussel, Parijs, London, Keulen, Frankfurt, Amsterdam
Beste scholen van Nederland, beste kinderdagverblijf van Nederland
Populairste vakantiebestemming Nederland
8 Michelinsterren, beste B&B van Nederland
Grootste kunstbeurs ter wereld
Internationaal bekroonde wijnproductie
8 vliegvelden binnen 1 uur
34.000 bedrijven, 276.000 banen
220 kilometer grens met buitenland, 8 km met Nederland
Heerlen is de leegstand stad nr 1 van Nederland
Een van de grootste, meest innovatieve chemieclusters Europa
Nummer 3 in top-10 meest innovatieve bedrijven Nederland
100 miljoen € investering komende 5 jaar in Research & Business
Arbeidsproductiviteit per fte > € 116.000. (Nederland: € 82.000)
Euregio Maas-Rijn (straal 50 km) 3,7 miljoen inwoners, 3 landen, 3 talen
Eengezinswoning plm. 200k (Nederland 275k, Amsterdam 450k)
15 musea, 17 muziekpodia, 14 theaters, 3 filmhuizen
Beste ziekenhuis van Nederland


IGOM

Parkstad Limburg is één van de gemeentelijke organisaties die deel uitmaakt van het samenwerkingsverband IGOM (bundelt de kracht, kennis en capaciteit van ruim 400 managers en 9.000 medewerkersbinnen de Zuid-Limburgse (semi-)overheid). Zowel de vacatures als de beschikbare stageplaatsen worden aangekondigd op www.igom.nl

Bedrijvigheid

Leisure en toerisme

Onderwijs en arbeidsmarkt

Regiobranding en -promotie

Leisure en toerisme

Onderwijs en arbeidsmarkt

Regiobranding en -promotie